کارتـخوان آنـلاین هـمدیگه راهکار جامع پرداخت موبایلی

کارتـخوان آنـلاین هـمدیگه راهکار جامع پرداخت موبایلی

کارتـخوان آنـلاین یا پـوز مـجازی یک راهکار مـدرن و مـنحصر بـه فـرد بـر مـبنای پـرداخـت مـوبـایلی (Payment Mobile) بـرای تـمامی افـراد و کسب وکارهـاسـت که بـرای دریافـت وجـه بـه صـورت آنی، بسیار امـن و بـصورت آنـلاین صـورت میپـذیرد. این انـتقال بـدون هـمراه داشـتن پـول نـقد یا دسـتگاه کارت خـوان وحتی بـدون کارت بـانکی انـجام خواهد شد.

درباره ما
تسویه حساب پذیرندگان

تسویه حساب پذیرندگان

*ثبت اطلاعات حساب بانکی
*ثبت درخواست
*تسویه حساب بعد از ثبت درخواست تا حداقل 24 و حداکثر  72 ساعت کاری به حساب شما واریز میگردد

نحوه پرداخت با کارتخوان آنلاین

نحوه پرداخت با کارتخوان آنلاین

*اسکن کد پــذیرنــده بــا دوربین تــلفن هــمراه از مــانیتور یا نسخه چاپی
*وارد کردن شماره تلفن همراه و دریافت کد امنیتی. مشاهده اطلاعاتی پذیرنده
*وارد کردن مبلغ ، ورود به درگاه بانکی و پرداخت
*دریافت رسید پرداخت

مزایای استفاده ازکارتخوان آنلاین

مزایای استفاده ازکارتخوان آنلاین

*امنیت بــالا بــه دلیل حــمل نکردن پــول نــقد و یا کارت بانکی و عدم افشای رمز
*دسـت بـه دسـت نشـدن پـول نـقد و یا کارت بـانکی بـرای رعـایت بهـداشـت فـردی و جـلوگیری از انـتشار بیماری هـای ویروسی
*سهولت در راه اندازی و استفاده
*حل معضل پول خرد

ویدئو

ویدئو

مشاهده همه

آدرس

کارخانه نوآوری آزادی: تهران، میدان آزادی، اتوبان لشگری، بعد از ایستگاه مترو بیمه، پلاک 31

شماره تماس

02191007025

ایمیل

info [at] hamdige.com

سایت

https://onlinepos.ir